896 yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch’e verilmiş olan
2000 km’lik şark demiryollarının milli sınırlar içerisinde kalan
336 km’lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Alpullu kesiminin
1888’de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da İstanbul, Avrupa
demiryollarına bağlanmış olur.
Yenilenme çalışmalarına 2012 yılında başlanan Türkiye’yi
Avrupa’ya bağlayan konvansiyonel demiryolu hattının KM:
38+000-56+000 ve KM: 74+000-96+000 arasında

Tur İnşaat olarak projede;
TOPRAK İŞLERİ (KAZI,DOLGU), ALTTEMEL YAPILMASI, TEMEL
(SUBBALAST) YAPILMASI, SANAT YAPISI İMALATLARI (İSTINAT
DUVARLARI), HİDROLİK MENFEZ İMALATLARI, DRENAJ
KANALLARI, FORE KAZIK İMALATLARI, GEODUVAR İMALATI
VE VASITA ALTGEÇİDİ YAPIMI İMALATLARI başarıyla
tamamlanmıştır