Büyükçekmece Bölgesindeki İlk Modern İş
Merkezlerinden biri olan EMKO CENTER ın
Altyapı ve Üstyapı İnşaat işleri yapılmıştır.
Proje yaklaşık 22.000 m2 olup bodrum + zemin
+ 3 kattan oluşmaktadır.

Tur inşaat bu projede;
ALTYAPI, ÜSTYAPI BİNA YAPIM işini
başarıyla yapılmıştır.