Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı, 1.768 km
uzunluğunda[1], Azerbaycan Bakü yakınlarındaki Sangaçal terminalinden gelen petrolü, Türkiye Akdeniz kıyısında Ceyhan deniz terminaline; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden
geçerek taşıyan petrol boru hattıdır.
Yapımına 17 Eylül 2002’de de Azerbaycan’ın
Sangaçal yöresinde ilgili devletlerin başkanlarının katıldığı bir temel atma töreni başlanan
projenin Tüm uzunluğu boyunca gömülü olan
boru hattının, (toplam uzunluğu 1.768 km),
Gürcistan’da 249 km’si, Azerbaycan’da 443 km’si,
ve Türkiye’de 1.076 km’si yer almaktadır.
Türkiye’nin doğalgaz tüketiminde %65-70 oranında Rusya’ya bağımlı olacağı hesap edildiğinden enerji hatları konusunda alternatif arayışlar
olan Türkiye, BTC boru hattının kendi sınırları
içindeki bölümünün inşasının maliyeti 1,4 milyar
doları geçmesi durumunda, bu sınırın üzerinde
kalan miktarı kendisi ödemeyi taahhüt etmiştir.
BTC petrol boru hattının Türkiye’deki Toplam uzunluğu 1.075.366 metredir. Bu Hat Toplam 15.580.540 m3 Kazı, 8.313.622 m3 dolgu,
112.000 m3 beton, 12.074 kişi ile tamamlanmış
ve 2006 yılında faaliyete geçmiştir.

Tur inşaat bu projede,
KAZI, DOLGU, ARİYETTEN ALINAN MALZEME
İLE DOLGU yapılması, DERE STABİLİZE MALZEMESİ İLE DOLGU yapılması, BÜZ VE DRENAJ
BORULARININ DÖŞENMESİ işlerini başarıyla
tamamlamıştır.