Finansmanı T.C. Hazine Garantili Dış Krediden
sağlanan Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi ile
birlikte, İstanbul-Ankara arasında 250 km/saat hız
yapabilen bir demiryolu hattı olacaktır. Projenin
tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası üç
saate inecektir.
Toplam uzunluğu 158 km olan 2. Etap Proje,
Köseköy – Vezirhan (1.kısım, 104 km) ve Vezirhan
– İnönü (2. kısım, 54 km) arası olmak üzere iki
kısımda gerçekleştirilmektedir.
Proje kapsamında, toplam uzunluğu 39.100
m olan 40 adet tünel (En uzun tünel 4.960 m) ,
toplam uzunluğu 1.550 m olan 3 adet aç-kapa
tünel ve toplam uzunluğu 10.300 m olan 32 adet
Viyadük (En uzun viyadük 1.961 m) bulunmaktadır.
Projede ayrıca 21 adet üstgeçit, 37 adet tarımsal
amaçlı geçit, 132 adet menfez ve tünellerin toprak
işleri de dahil olmak üzere toplam 9,2 milyon m3
kazı, 4,6 milyon m3 dolgu işleri bulunmaktadır.

Projenin İnönü- Vezirhan Hattında Tur İnşaat;
– KONVANSİYONEL HATTIN ALTYAPI İŞLERİ,
TOPRAK İŞLERİ (KAZI, DOLGU VB.), ALGEÇİTLER,
MENFEZLER, ÇEŞİTLİ SANAT YAPILARI (İSTİNAT
DUVARLARI, PERE KAPLAMA VB.), İHATA
YAPILARI (TELÇİT, DUVAR VB.) yapılması
– KONVANSİYONEL HATTI ÜSTYAPI İŞLERI:
MEVCUT HATTIN KALDIRILMASI, BALAST,
DEMIRYOLU FERŞI vb. yapılması işlerini başarıyla
tamamlamış