TUR İNŞAAT yaptığı tüm projelerde;

İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,

Kalite politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini, sürekli gözden geçirerek geliştirmek ve bunu çalışanlarının doğal davranışı haline getirmek,

Çağın gerektirdiği yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerine yatırım yapmak,

Birey, toplum ve ülke değerlerine önem vererek, gelişimine katkıda bulunmak,

İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmak,

Çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak,

Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde, çevreye verilebilecek zararı en aza indirmek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını sağlanmasını taahhüd eder .